شیر خشک توله سگ

شیر خشک توله سگ

شیر خشک با کیفیت بسیار بالا به عنوان جایگزین شیر مادر برای توله هایی که از شیر مادر گرفته می شوند و یا انتقال ملایم غذای از شیر مادر به سمت غذا جامد می باشد.
محصول در این دسته بندی وجود ندارد