دارو و مکمل

دارو و مکمل

اضافه کردن مکمل های غذایی به رژیم سگ بسیار مفید است. حتی اگر رژیم غذایی متعادل باشد مکمل های غذایی می تواند تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن سگ را تامین کند. همه سگ باید در رژیم غذایی خود مکمل غذایی مناسب داشته باشند.
محصول در این دسته بندی وجود ندارد