بهداشت و نگهداری

بهداشت و نگهداری

تمامی سگ‌ها بدون توجه به نژاد آنها باید به مواردی همچون ، کوتاه کردن ناخن‌ها، مراقبت از گوش‎‌ها، مراقبت از چشم‌ها، مراقبت از دندان‌ها ، توجه کرد.
نمایش 1 - 5 از 5 آیتم