لیست محصولات این تولید کننده اورلاندو-Orlando

Orlando

  Made In USA

*در ابتدا حیوانات مواد غذایی خام و نپخته می خوردند...


حیوانات هرگز رژیم غذایی که در آن غذا پخته شده باشد و یا در آن از غلات استفاده بشود طراحی نکرده بودند.ما انسان ها ممکن است زنجیره ی غذایی آنها را دوست نداشته باشیم ولی خب همینه که هست و هرگز نمیشه با مادر طبیعت درافتاد...


*بسیاری از مشتریان ما درباره ی یک فروشگاه غذای سالم برای سگ ها و گربه هایشان از ما راهنمایی می خواستند...


- ما رژیم تغذیه خام را برای سگ ها و گربه ها تخصصی کردیم.


- ما از مشتری هایمان در مورد تغذیه و حل مشکلات هضم غذا برای سلامتی پت ها مشاوره گرفتیم.


- ما رژیم غذاهای خامی را که به سختی تهیه کرده بودیم و بی نظیر بودند، مکمل های غذایی و درمان های جامع پت ها را جمع آوری کردیم که فکر می کنیم به طور کلی چنین مجموعه ای در هیچ کمپانی پیدا نمی شود.


*هسته اعتقادات ما...


- یک غذای سالم بهترین راه برای این هست که اجازه می دهد خود بدن حیوان از مشکلات سلامتی و بیماری ها جلوگیری کند.


- زمانیکه شما نمیتوانید مشکلات ژنتیکی ذاتی پتتان را که به نژاد و یا نحوه ی تولید مثل آن مربوط میشود را برطرف کنید، یک غذای مناسب بهترین شانس را برای شما فراهم میکند تا پت شما عمر طولانی تر و سلامتی بیشتری داشته باشد.ترجمه شده از سایت Orlando


اختصاصی پرس کالا


ترجمه: راحیل بنیادیبیشتر