لوازم آموزشی و رفتاری

لوازم آموزشی و رفتاری

سگ‌ها با توجه به نژاد و حتی و ظیفه آنها (نگهبان,گارد,تزئینی و...) از این لوازم کاربردی برای آموزش و و تربیت آنها استفاده می شود.
نمایش 1 - 3 از 3 آیتم