غذای خشک گربه

غذای خشک گربه

در گربههایی که عادت به خوردن غذای خانگی دارند. به تنهایی نمی‌تواند تمام نیازهای بدن آن‌ها را فراهم کند و چون بدن آنها توانایی تولید تورینرا ندارد مصرف غذای خشک امری ضروری است. برای انتخاب غذای خشک مناسب ابتدا باید براساس شرایط، وزن  و سن شروع کنید. 
نمایش 1 - 12 از 31 آیتم