بهداشت و نگهداری

بهداشت و نگهداری

تمامی گربه هاا بدون توجه به نژاد آنها باید به مواردی همچون ، کوتاه کردن ناخن‌ها، مراقبت از گوش‎‌ها، مراقبت از چشم‌ها، مراقبت از دندان‌ها ، توجه کرد.
نمایش 1 - 7 از 7 آیتم