شیوه ارسال و پرداخت

ارسال کالا

پرس کالا امکان ارسال کالا و شیوه‌های پرداخت متنوعی را برای شما فراهم کرده است و شما می‌توانید همه روزه و بدون تعطیلی سفارش خود را در سایت پرس کالا ثبت کنید.
تیم پرس کالا در تهران هر روز و بدون تعطیلی و همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شب سفارش شما را، پردازش و برایتان ارسال می‌کند.

رویکرد پرس کالا ارائه بهترین خدمات به خریداران است و بدیهی است ارسال و تحویل کالا در کمترین زمان ممکن یکی از دغدغه های مهم ما باشد.

تهران 

- تحویل پرس پیک (پیک موتوری)

در هنگام خرید در صورتی که خریدار از شهر تهران باشد و گزینه تحویل پرس پیک را انتخاب کنید، سفارش شما 1 روز بعد از ثبت سفارش و طبق بازه زمانی انتخاب شده در زمان سفارش تحویل داده خواهد شد.
سفارش‌های شهر تهران همه روزه حتی روزهای تعطیل طبق شرایط روزهای عادی ارسال انجام می گیرید.
هزینه ارسال برای خرید تا 900 هزار تومان به صورت 36 هزار تومان ثابت به تمامی مناطق شهر تهران و خرید بالای 900 هزار تومان به صورت "رایگان" به تمامی مناطق شهر می باشد.

- تحویل الو پیک یا اسنپ باکس (پیک موتوری)

در هنگام خرید در صورتی که خریدار از شهر تهران باشد و گزینه تحویل الو پیک یا اسنپ باکس ، که "هزینه ارسال با سفارش دهنده می باشد" را انتخاب کنید، سفارش شما در همان روز ثبت سفارش و طبق بازه زمانی انتخاب شده در زمان سفارش ، تحویل داده خواهد شد. 
سفارش‌های شهر تهران همه روزه حتی روزهای تعطیل طبق شرایط روزهای عادی ارسال انجام می گیرید.

نکته : هزینه ارسال با سفارش دهنده می باشد.

- پست سفارشی (تحویل 24 تا 72 ساعت)

اگر هنگام خرید در صورتی که خریدار گزینه پست سفارشی را انتخاب کند سفارش شما از طریق پست سفارشی پس یک روز کاری به بعد تحویل داده خواهد شد. در این حالت سفارش‌هایی که در روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر ثبت شوند، روز بعد تحویل اداره پست داده می‌شوند. سفارش‌هایی که در روز جمعه یا پس از ساعت‌های ذکر شده ثبت شوند در دو روز بعد تحویل اداره پست داده می‌شوند. (بین 48 ساعت تا 96 ساعت )
هزینه ارسال برای خرید تا 2 میلیون تومان به صورت ثابت 40 هزار تومان به فاکتور اضافه میگردد و اگر هزینه حمل بالاتر از این مقدار باشد شرکت پرداخت خواهد کرد و به تمامی نقاط کشور ارسال می گردد  و خرید بالای 2 میلیون تومان به صورت کاملا رایگان به تمامی نقاط شهر تهران می باشد.

نکته : هزینه ارسال تا خرید 2 میلیون تومان سهم مشتری 40 هزار تومان از هزینه ارسال و مابقی هزینه با شرکت می باشد و خرید بالای 2 میلیون تومان به صورت کاملا رایگان و تمامی هزینه ارسال با شرکت می باشد.

شهرستان ها

- پست سفارشی (فقط مخصوص استان تهران)

اگر هنگام خرید در صورتی که خریدار گزینه پست سفارشی را انتخاب کند سفارش شما از طریق پست سفارشی پس یک روز کاری تحویل داده خواهد شد. در این حالت سفارش‌هایی که در روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر ثبت شوند، روز بعد تحویل اداره پست داده می‌شوند. سفارش‌هایی که در روز جمعه یا پس از ساعت‌های ذکر شده ثبت شوند در دو روز بعد تحویل اداره پست داده می‌شوند. (بین 48 ساعت تا 96 ساعت )
هزینه ارسال برای خرید تا 2 میلیون تومان به صورت ثابت 45 هزار تومان به فاکتور اضافه میگردد و اگر هزینه حمل بالاتر از این مقدار باشد شرکت پرداخت خواهد کرد و به تمامی نقاط کشور ارسال می گردد  و خرید بالای 2 میلیون تومان به صورت کاملا رایگان به تمامی نقاط کشور می باشد.

نکته : هزینه ارسال تا خرید 2 میلیون تومان سهم مشتری 45 هزار تومان از هزینه ارسال و مابقی هزینه با شرکت می باشد و خرید بالای 2 میلیون تومان به صورت کاملا رایگان و تمامی هزینه ارسال با شرکت می باشد.

نکته : ارسال تمامی سفارش های بالای وزن 30 کیلوگرم فقط با باربری انجام خواهد شد و هزینه ارسال کاملا به عهده مشتری می باشد.

- پست سفارشی (فقط مخصوص برون استان های همجوار)

اگر هنگام خرید در صورتی که خریدار گزینه پست سفارشی را انتخاب کند سفارش شما از طریق پست سفارشی پس یک روز کاری تحویل داده خواهد شد. در این حالت سفارش‌هایی که در روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر ثبت شوند، روز بعد تحویل اداره پست داده می‌شوند. سفارش‌هایی که در روز جمعه یا پس از ساعت‌های ذکر شده ثبت شوند در دو روز بعد تحویل اداره پست داده می‌شوند. (بین 48 ساعت تا 96 ساعت )
هزینه ارسال برای خرید تا 2 میلیون تومان به صورت ثابت 50 هزار تومان به فاکتور اضافه میگردد و اگر هزینه حمل بالاتر از این مقدار باشد شرکت پرداخت خواهد کرد و به تمامی نقاط کشور ارسال می گردد  و خرید بالای 2 میلیون تومان به صورت کاملا رایگان به تمامی نقاط کشور می باشد.

نکته : هزینه ارسال تا خرید 2 میلیون تومان سهم مشتری 50 هزار تومان از هزینه ارسال و مابقی هزینه با شرکت می باشد و خرید بالای 2 میلیون تومان به صورت کاملا رایگان و تمامی هزینه ارسال با شرکت می باشد.

نکته : ارسال تمامی سفارش های بالای وزن 30 کیلوگرم فقط با باربری انجام خواهد شد و هزینه ارسال کاملا به عهده مشتری می باشد.

- پست سفارشی (فقط مخصوص برون استان های غیر همجوار)

اگر هنگام خرید در صورتی که خریدار گزینه پست سفارشی را انتخاب کند سفارش شما از طریق پست سفارشی پس یک روز کاری تحویل داده خواهد شد. در این حالت سفارش‌هایی که در روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر ثبت شوند، روز بعد تحویل اداره پست داده می‌شوند. سفارش‌هایی که در روز جمعه یا پس از ساعت‌های ذکر شده ثبت شوند در دو روز بعد تحویل اداره پست داده می‌شوند. (بین 48 ساعت تا 96 ساعت )
هزینه ارسال برای خرید تا 2 میلیون تومان به صورت ثابت 55 هزار تومان به فاکتور اضافه میگردد و اگر هزینه حمل بالاتر از این مقدار باشد شرکت پرداخت خواهد کرد و به تمامی نقاط کشور ارسال می گردد  و خرید بالای 2 میلیون تومان به صورت کاملا رایگان به تمامی نقاط کشور می باشد.

نکته : هزینه ارسال تا خرید 2 میلیون تومان سهم مشتری 55 هزار تومان از هزینه ارسال و مابقی هزینه با شرکت می باشد و خرید بالای 2 میلیون تومان به صورت کاملا رایگان و تمامی هزینه ارسال با شرکت می باشد.

نکته : ارسال تمامی سفارش های بالای وزن 30 کیلوگرم فقط با باربری انجام خواهد شد و هزینه ارسال کاملا به عهده مشتری می باشد.
- تیپاکس (شرکت تیپاکس اکسپرس پارس)

اگر هنگام خرید در صورتی که خریدار گزینه تیپاکس را انتخاب کند سفارش شما از طریق تیباکس پس یک روز کاری تحویل داده خواهد شد. ( بین 24 تا 48 ساعت )
در این حالت سفارش‌هایی که در روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر ثبت شوند، همان روز تحویل داده می‌شوند. سفارش‌هایی که در روز جمعه یا پس از ساعت‌های ذکر شده ثبت شوند در روز بعد تحویل شرکت تیپاکس داده می‌شوند.
هزینه ارسال از طریق تیپاکس به عهده مشتری و به تمام استان های کشور می باشد.

نکته : هزینه ارسال کاملا به عهده مشتری می باشد.

نکته : ارسال تمامی سفارش های بالای وزن 30 کیلوگرم فقط با باربری انجام خواهد شد و هزینه ارسال کاملا به عهده مشتری می باشد.- باربری (شرکت کالا رسان)

اگر هنگام خرید در صورتی که خریدار گزینه باربری را انتخاب کند سفارش شما از طریق باربری انجام خواهد شد. در این حالت سفارش‌هایی که در هر روز هفته تا ساعت 20 شب ثبت شوند، 1 روز بعد از ثبت سفارش از طریق باربری ارسال و زمان تحویل بر اساس زمان بندی سیستم شرگت کالا رسان خواهد بود. (بین 24 ساعت تا 48 ساعت )
هزینه ارسال از طریق باربری به عهده مشتری و به تمام استان های کشور می باشد.

نکته : هزینه ارسال کاملا به عهده مشتری می باشد.


نکته : ارسال تمامی سفارش های بالای وزن 30 کیلوگرم فقط با باربری انجام خواهد شد و هزینه ارسال کاملا به عهده مشتری می باشد.- ارسال از وزن 5 کیلو گرم به بالا ، با تمامی سفارشات شهرستان که توسط همه حامل ها انجام می گیرد. در صورت خواسته مشتری هزینه ارسال بر عهده سفارش دهنده می باشد.
نکات

- تحویل اکسپرس پرس کالا فقط مخصوص شهر تهران می باشد و اگر خریدار خارج از تهران گزینه اکسپرس پرس کالا را انتخاب کند کالا برای خریدار ارسال نمیشود و باید ماوتفاوت هزینه ارسال را پرداخت نماید در غیر این صورت مشکلات ایجاد شده به عهده خریدار می باشد. 

- اگر مبلغ سفارش از پیش پرداخت شده باشد، صاحب پروفایل یا شخص دیگری که صاحب پروفایل نام، آدرس و تلفن او را برای تحویل گرفتن سفارش وارد کرده، هنگام دریافت کالا باید کارت شناسایی معتبر مانند کارت ملی همراه داشته باشد. 

- توصیه می‌شود تطابق تعداد اقلام سفارش با فاکتور، در حضور همکاران تحویل سفارش کنترل شود. 

- برای سرعت و سهولت رسیدگی به درخواست‌ مشتریان در زمینه آسیب‏‏ یا ایراد فیزیکی کالا، اکیدا توصیه می‌شود سلامت فیزیکی و ظاهری کالاهای دریافتی در زمان تحویل سفارش چک شود.

- باربری پس از ارسال سفارش به شهر مقصد برای تحویل بار با مشتری تماس خواهد گرفت. لازم به ذکر است در صورت دریافت حضوری بار مبلغ دریافتی طی فیش شرکت کالا رسان باید پرداخت شود و در صورت ارسال بار از باربری به منزل هزینه درون شهری توسط باربری دریافت خواهد شد و پرس کالا نسبت به این مبلغ دخل و تصرفی ندارد.

- لازم بذکر است تمام هزینه های مربوط به انبارداری مقصد کالا بر عهده ی مشتری می باشد. این هزینه بر اساس نرخ سیستم حمل نقل خواهد بود. و پرس کالا نسبت به این مبلغ دخل و تصرفی ندارد.

- ارسال سفارشات شهرستان بالای 30 کیلوگرم توسط بابری انجام خواهد شد و هزینه ارسال کاملا بر عهده سفارش دهنده است.

- ارسال سفارشات تهران بالای 30 کیلوگرم توسط آژانس انجام خواهد شد و هزینه ارسال کاملا بر عهده سفارش دهنده است.- تیباکس در شهرهایی که دفتر دارد مرسولات را درب منزل تحویل میدهد.
در حال حاضر، شهرهای زیر دارای دفتر تیپاکس هستند
آبادان- آستارا - آمل - ابهر و خرمدره - اسلام آباد- اراک - اردبیل - ارومیه - اصفهان - انزلی - اهواز -ایلام- بابل - بابلسر - بجنورد- بروجرد - بناب - بندر عباس- بوشهر - بوکان- بهشهر - بیرجند- تاکستان - تالش - تبریز - تربت حیدریه- تنکابن - جهرم - چالوس - خرم آباد - خرمشهر- دامغان - دزفول - دورود - رامسر - رشت - رفسنجان - رودسر - رودبار - زاهدان- زرند- زنجان - ساری - ساوه -  سبزوار - سمنان - سنندج - سیرجان- شاهرود - شاهین شهر - شوشتر - شهرضا - شهرکرد - شهر صنعتی البرز - شیراز - شیروان - صومعه سرا - علی آباد - فسا- فومن - قائمشهر - قروه - قزوین - قم - کازرون - کاشان - کرج - کرمان - کرمانشاه - کیش - گرگان - گنبد - لاهیجان - لار- لنگرود - مراغه - مرودشت - مشهد - ملایر - مهاباد - میاندوآب - میبد - نجف آباد - نکا - نهاوند - نیشابور - همدان  - یاسوج- یزد


روش‌های پرداخت

1- پرداخت از طریق درگاه اینترنتی

همه کاربران پرس کالا می‌توانند در هنگام ثبت سفارش، از طریق درگاه اینترنتی بانک سامان در سایت پرس کالا هزینه سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت و در قسمت پرداخت در سبد خرید ثبت کنند. پرداخت موفق مبلغ به منزله ثبت قطعی این پرداخت برای سفارش است و نیازی به اطلاع دادن آن نیست و سفارش به صورت خودکار وارد مراحل آماده‌سازی و ارسال می‏‌شود. پرداخت اینترنتی باعث ایجاد اولویت و تسریع در پردازش سفارش کاربران می‌شود. توجه داشته باشید برای پرداخت اینترنتی به اطلاعات زیر نیاز است: 

- شماره 16 رقمی کارت: این شماره در کارت همه بانک‏‌ها، روی کارت درج شده است. 
- رمز خرید اینترنتی یا رمز دوم: برای پرداخت اینترنتی به رمز دوم نیاز دارید بنابراین قبل از خرید رمز دوم (رمز خرید اینترنتی) کارت بانکی خود را فعال کنید. رمز دوم (رمز خرید اینترنتی)، با رمزی که شما هنگام استفاده از دستگاه‌‏های خودپرداز وارد می‌کنید، تفاوت دارد. برای فعال کردن رمز خرید اینترنتی، می‏‌توانید به دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود مراجعه و کارت خود را وارد کنید و بخش عملیات رمز را انتخاب کنید. سپس، در بخش رمز دوم یا رمز اینترنتی، رمز خود را انتخاب کنید. 
- کدCVV2 : این کد یک عدد ۳ یا ۴ رقمی است که پشت یا روی کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی درج می‌شود و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان یک کد امنیتی در پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اینترنتی کاربرد دارد. 
- تاریخ انقضا: تاریخ انقضا هم روی بیشتر کارت‌های بانکی حک شده است. 


2- پرداخت در محل تحویل (فقط مخصوص شهر تهران)

برای کسانی که ترجیح می‌دهند هزینه کالایی را که سفارش داده‌اند در محل پرداخت کنند یک راه ساده وجود دارد: 

- پرداخت نقدی در محل تحویل: برای آسودگی بیشتر آن دسته از مشتریانی که تمایل به پرداخت نقدی هزینه سفارش خود دارند، امکان پرداخت نقدی در محل برای‌شان وجود دارد.

- پرداخت از طریق کارت بانکی در محل تحویل: برای آسودگی بیشتر آن دسته از مشتریانی که تمایل به پرداخت با کارت بانکی هزینه سفارش خود دارند، امکان پرداخت از طریق کارت بانکی   در محل از طریق دستگاه POS سیار برای‌شان وجود دارد. ( به صورت موقت این امکان وجود ندارد.)

نکته: هزینه ارسال پرداخت در محل با خریدار می باشد.

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان ایجاد کرده و وارد حساب خود شوید تا امکان استفاده از لیست‌های علاقمندی برایتان مقدور شود.

ورود به حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری